15μελές συμβούλιο

15μελές συμβούλιο
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
1 Διαμαντόπουλος Νίκος Β1 154 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Σταθόπουλος Νίκος Β5 139 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 Πλεματιάς Ξενοφών Γ3 121
4 Βαγενά Σοφία Β1 118
5 Πουλακίδας Χρήστος Γ3 96
6 Πανουσόπουλος Παναγιώτης Γ3 95 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
7 Πατριαρχέας Παρασκευάς Β4 94
8 Καργάκου Αθηνά Γ2 92
9 Καρζή Βασιλική Β2 80
10 Κρασόπουλος Παναγιώτης Γ2 79
11 Πλεματιάς Νίκος Γ4 78
12 Καντζέας Κωνσταντίνος Α3 74
13 Ασημάκου Γεωργία Γ1 74
14 Φιλόπουλος Κωνσταντίνος Α5 73
15 Σολωμάκος Αλέξανδρος Β5 62
Share Button

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up