Πειραματικές επιδείξεις στο ΕΚΦΕ

Πειραματικές επιδείξεις στο ΕΚΦΕ
Σχολική περίοδος 2017-2018
Οι πειραματικές επιδείξεις οργανώθηκαν από το Εκφε Μεσσηνίας. Είναι κάτι σαν φεστιβάλ πειραμάτων και δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά δίνονται 2βραβεια , ένα για το καλύτερο πείραμα λυκείων κι ένα γυμνασίων.
Συμμετείχαν ομάδες από όλα τα γυμνάσια και λύκεια της Μεσσηνίας. Από το δικό μας λύκειο συμμετείχαν  6 ομάδες:
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
1. Νικολαΐδης Ιωάννης, Κώστας-Ξυλάς Ιωάννης, Χριστοδούλη Καστη
2.  Ραπτέα Μαρία, Σταυροπούλου Ελένη, Φράγκου Χριστίνα
3. Μπουφέας Αθανάσιος, Πλεματιάς Ξενοφών, Πλεματιάς Νίκος, Μανωλόπουλος Κων/νος
4. Κων/νος Σπυρόπουλος, Μιχάλης Ψυρούκης, Γεώργιος Τσόπελας
5 Διαμαντοπούλου Μαρία-Χριστίνα, Κανελλοπούλου Σταυρούλα, Καργάκου Αθηνά (1η Θέση)
6. Μπαγατέλας Σταύρος, Σούλι Διονύσης, Σκλήρης Διονύσης
Μια ομάδα του 4ου (Διαμαντοπούλου, Κανελλοπούλου, Καργακου) πήρε το βραβείο των λυκείων.
Κάποια από τα παιδιά μας
Share Button

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up